Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

Luottamusmies on työntekijöiden valitsema ja ammattiosaston vahvistama edustaja työpaikalla. Edellisen kerran luottamusmiehet valittiin loppu vuodesta 2016 kaudeksi 2017-2018.

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden valitsema edustaja.